Welkom in de ELO-Denkhulp!

Denken is het mentale proces waarmee men vraagstukken en problemen oplost. Hier gaat het primair om begripsvorming en kennismanagement: het op methodische wijze delen, gebruiken, creëren en beheren van kennis.   

      

               Voor vergroting, zie Mindmap                   Voor toelichting, zie Kennisintegratie & -differentiatie                                       

Hoe doe ik dat?

A. U verdiept zich in de vindkunde

B. U werkt methodisch

C. U vervult de rol van kennismanager

D. U gebruikt ervaringsdeskundigheid

E. U bouwt uw eigen opleidingsroutes met studiemodules.