1.5 Puzzelaar

Hoewel eigenlijk ieder mens een probleemoplosser is, zijn er mensen zijn die probleemoplossen tot hun beroep hebben gemaakt. Het is verstandig die zo nodig te raadplegen.

Hoe doe ik dat?

  1. U verdiept zich in het fenomeen puzzelen?
  2. U beseft dat aanpassing ook een manier is om problemen op te lossen en bestudeert het begrip adaptatie
  3. U neemt kennis van een medisch voorbeeld
  4. U weet dat wetenschappers vooral gericht zijn op het oplossen van kennispuzzels, dat ethici speciaal gericht zijn op het oplossen van waarderingspuzzels
  5. U weet dat technici en managers zich vooral concentreren op het oplossen van praktische puzzels.