1.6 Samen puzzelen

Wie onderscheid kan maken naar de soort puzzel waarmee hij of zij worstelt, kan samen met vakgenoten of anderen tot een goede afweging komen. Vooral bij plichtsoordelen is het van belang om zo'n vraagstuk gezamenlijk te bespreken. 

Hoe doe ik dat?

  1. U zorgt voor een groep serieuze collegae, een gespreksleider en een bord, u verzorgt de logistiek
  2. U beseft dat het van belang is om te benoemen om wie het gaat (de actoren en subjecten, de stakeholders), welke handelingen aan de orde zijn en welke condities relevant zijn. U zorgt voor een heldere probleemformulering
  3. U wacht nog even met de inhoudelijke discussie, dit is uitsluitend een kwestie van voorwerk en onderlinge procedure-afspraken maken. U zorgt vooor een goede voorbereiding
  4. U laat verschillende discussies voeren indien er verschillende alternatieven door de deelnemers worden ingebracht, u differentieert
  5. U beslist samen over de aard van de te voeren discussie intermen van: