1.2.3.2a Mate

Als de discussie gaat over de mate van gebodenheid van een handeling, waarbij c, A, h en S netjes zijn omschreven en vastgesteld ("In welke mate is het voor een arts geboden om een patient te opereren die aan een kwaal lijdt ten gevolge van een persisterende ongezonde levensstijl?"), doorloopt u de volgende stappen:

  1. De eerste soort discussie die kan worden gevoerd is dus de discussie over de mate van gebodenheid van de handeling ter discussie staat. Iedere deelnemer kan een nummer voor een regel krijgen en op die regel kan van elke deelnemer een eerste taxatie van de mate van gebodenheid en dus van de getalswaarde van G worden vermeld . Niet altijd iedereen voelt zich voldoende zeker om zo'n getal als waarde te geven. Dit laat zich oplossen door aan het begin van de regel een kolom te nemen voor de mate van overtuigdheid O. De mate van overtuigdheid valt wederom aan te geven door een getal tussen nul en tien : als ik ergens zeker van ben, dan is mijn mate van overtuigdheid 10, als ik ergens over twijfel zal de mate van overtuigdheid bijvoorbeeld vijf of de zes zijn.
  2. Als alle deelnemers zowel in de kolom voor overtuigdheid als voor gebodenheid een getalswaarde hebben laten invullen die bij hun positie past, kan de discussie echt beginnen. In de eerste plaats valt na te gaan hoe groot de meningsverschillen zijn en dat is dus een kwestie van verschillen in de getalswaarde van G. De deelnemers kunnen vervolgens hun argumenten of rechtvaardigingen noemen en zo zal de discussie kunnen verlopen. Gaandeweg kan een van de deelnemers merken dat zij of hij verandert in de mate van overtuigdheid of de zekerheid dan wel in de aangegeven mate van gebodenheid. Iedere deelnemer kan op elk moment aan de gesprek slijter vragen om deze waarden te veranderen. Zo is de dynamiek van de discussie voor ieder goed te volgen. Als de discussie adequaat verloopt, is de kans groot dat aan het eind van de discussie de verschillende kleiner of groter zijn geworden; in ieder geval zal duidelijk zijn of er een echt verschil van mening bestaat of dat er eigenlijk grote mate van overeenstemming bestaat waarmee de professionele norm nader is geconcretiseerd.