4. Integratie

Integratie is het (emergent) samensmelten van onderdelen tot een geheel wat synthese en synergie mogelijk maakt. Het emergente karakter van integratie maakt dat men integratieprocessen doorgaans alleen in indirecte zin kan sturen. 

Hoe doe ik dat?

  1. U integreert vakkennis, methodiek en metacompetenties tot uw expertise of vakbekwaamheid
  2. U integreert verschillende rollen
  3. U vertoont persoonlijk leiderschap
  4. U geeft ruimte aan autopoiese (zelforganisatie)
  5. U past de 10.000 uren-regel toe
  6. U bent in staat ook lateraal te denken.