2.2.4 Beperking

Beperkte rationaliteit gaat er van uit dat de mens, als het om denken en vooral beslissen in relatie tot complexiteit gaat, altijd kampt met een aantal beperkingen, zoals beperkte informatie, cognitieve beperkingen en de beperkte tijd om tot een besluit te komen. Beperkte rationaliteit maakt het mogelijk om desondanks toch goede, zij het niet altijd optimale beslissingen te nemen.
 
Hoe doe ik dat?
  1. U beseft dat u gebruik maakt van verschillende ratio's of redeneervormen (1.8)
  2. U weet dat u nooit alle alternatieven voor een beslissing kent
  3. U beseft dat u alle opties nooit echt simultaan vergelijkt; u doorloopt immers een sequentieel zoekproces
  4. U kiest doorgaans niet het beste alternatief, maar de eerste optie die 'u past'
  5. U weet dat u daarbij bij voorkeur gebruik maakt van routineacties (algoritmen en heuristieken) die onbewust bij u opkomen zodra een voor u herkenbaar probleem zich voordoet (intuitie)
  6. U weet dat deze routineacties los van elkaar opererende strategieen zijn
  7. U beseft dat u hier pas van afwijkt als routine geen oplossing biedt
  8. U weet daardoor ook dat de volgorde, waarin alternatieven worden overwogen, van belang is en dat die volgorde wordt gestuurd door persoonlijke voorkeuren en vooral emoties.