3. Rollen

Een rol is een samenhangend geheel van gedragsregels dat houvast biedt in verschillende contexten.  Naast specifieke rollen, vervult men als professional vooral een aantal generieke- of metarollen.

Hoe doe ik dat?