5. Universele factoren

Universele of non-specifieke factoren zijn die kenmerken die alle interventie of geplande veranderingsprocessen gemeenschappelijk hebben. Het succes van interventies blijkt, ondanks zeer uiteenlopende theoretische kaders en technieken, sterk overeen te komen. Het is van belang universele factoren dan ook op passende wijze in te zetten.

Hoe doe ik dat?

  1. U draagt zorg voor een 'therapeutische' relatie
  2. U heeft een rationale (verklaring) voor problemen of klachten die vooral voor de client, maar ook voor de professional  geloofwaardig en acceptabel is
  3. U maakt gebruik van passende rituelen d.w.z. inhoudelijk zinloze handelingen die een sterk symbolisch betekenis hebben
  4. U zorgt voor een faciliterende ruimte, d.w.z. een context die de beoogde verandering ondersteunt, zoals bijv. een positief leerklimaat, maar vooral het gevoel van eigenaarschap bij de ander
  5. U integreert deze 4R's tot een voor alle betrokkenen hanteerbaar stappenplan

Meer weten? Zie ELO-Universele factoren