5a. Norcross: de cijfers

Norcross, 2004:

Factor
verklaarde variantie in %

 
Onbekende factoren (waaronder placebo?)
45
Patiënt factoren (b.v. ik-sterkte)
25
*Therapeutische relatie
10
*Behandelmethode
8
*Therapeut factoren (b.v. vaardigheid, geloofwaardigheid, enthousiasme)
7
Interactie van de therapiefactoren*
5