5.1 Relatie

Therapeuten merken telkens dat de ontmoeting met de patiënt zelf heilzaam is op een manier die de theoretische oriëntatie van een therapeut te boven gaat. Hoewel hiervoor zeker een rationale bestaat, komen deze ‘extra’s’ niet terug in de literatuur, waardoor het belang van deze relatie zelf wordt onderschat en dat van cognitieve duiding wordt overschat.

Hoe doe ik dat? 

Meer weten? Zie ELO-Samenwerken: Methodiek