1.1.4.1 Gewicht

Gewicht is de kracht die een bepaald argument uitoefent in het kader van een bepaalde afweging of beslissing.  

Hoe doe ik dat? 
  1. U kort kwaliteit af met de letter Q. De mate van kwaliteit van x is dus Q(x).
  2. U gaat er van uit dat er een mate van de kwaliteit denkbaar is voor alle mogelijke situaties waarover u een waardeoordeel wilt formuleren. U stelt daarom dat iets een kwaliteitsniveau kan hebben tussen -10 en +10; wanneer iets heel slecht is, dan heeft het dus een Q = -10 en wanneer het fantastisch is heeft het een Q = +10
  3. U beseft dat u op deze wijze het kwaliteitsoordeel objectiever en nuanceerbaarder heeft geformuleerd dan alleen in termen van goed-of-slecht 
  4. U realiseert zich dat als het ene argument beter is dan het andere, dan de waarde van Q van het ene dus een hogere waarde moet hebben dan de Q van het andere. Dat hoeft echter niet te betekenen dat het andere dan slecht is
  5. U beseft dat een verschil tussen 8 en 3 een ander verschil is dan dat tussen 5 en –2.