2.4.6.2 Eclectisch

Eclecticisme is het combineren van kenmerken van verschillende stromingen. Eclecticisme past goed bij het postmoderne uitgangspunt dat niets meer vanzelfsprekend is en alles contextueel is. Men bekommert zich niet al te zeer om de meer fundamentele theorieeen, maar kiest wat bruikbaar is of werkt in een bepaalde context. Het voordeel van deze aanpak, naast snelheid en flexibilteit, is dat men gevoelens van machteloosheid en hulpeloosheid doorbreekt rond taaie vraagstukken.

Hoe doe ik dat?