5.04a Zoekstrategieen

Normaal gesproken herkent men informatie razendsnel en onbewust en verwerkt deze vervolgens snel en efficiënt door gebruik te maken van bestaande geheugensporen. Hierdoor ontstaan langzaam maar zeker steeds complexer wordende (zoek)strategieën (algoritmen, heuristieken) die het brein in staat stellen na enige tijd razendsnel complexe informatie te verwerken. Geheugensporen blijven alleen bestaan als ze worden hergebruikt. In dat geval worden de myelineschedes van de geheugensporen dikker. Daardoor ontstaat al snel een vicieuze cirkel van betere geleiding en frequent gebruik. Het werken met logische verbanden is een dermate efficiënte informatie-verwerkingsstrategie dat ‘being logical’ niet alleen al snel de normaalstand van het systeem vormt, maar gaandeweg aan dominantie toeneemt ten koste van ‘thinking’. In de loop van ons leven wordt het daarom steeds moeilijker om flexibel van geest te blijven. Creativiteit, zoals bijvoorbeeld tot uiting komt in fantaseren en dagdromen komt bij kinderen dan ook aanzienlijk vaker voor dan bij volwassenen. Creativiteit is in wezen een doorbreking of uitstel van het normale adaptatiemechanisme. Om iets nieuws te bedenken moet men dit proces tegenwerken.

Hoe doe ik dat?