2.3.1 Systeemtheorie

De systeemtheorie gaat er vanuit dat alle verschijningsvormen van de werkelijkheid, van elementaire deeltjes tot maatschappijen, met elkaar verbonden zijn. Een systeem is een verzameling van elementen die door de relaties tussen die elementen een bepaalde samenhang, ordening en vooral bepaalde (nieuwe) eigenschappen heeft, die niet bestaan in de elementen afzonderlijk. Vooral dat laatste is essentieel voor het oplossen van complexe vraagstukken.
 
                 
                                   
Hoe doe ik dat?
  1. U onderscheidt verschillende soorten systemen
  2. U maakt onderscheidt naar praktische systeemniveau's
  3. U verdiept zich in de ontwikkeling van complexiteit
  4. U bestudeert het wonderlijke fenomeen generativiteit.

Meer weten? Zie Theorieen