2.1 Systemen

Een systeem is een verzameling van elementen die door de relaties tussen die elementen een bepaalde samenhang, ordening, complexiteit en vooral bepaalde (nieuwe) eigenschappen heeft die niet bestaan in de elementen afzonderlijk. Dat betekent dat men steeds dient te beseffen dat het geheel meer is dan de som der delen. 
                                   
Hoe doe ik dat?
  1. U onderscheidt open en gesloten systemen, er zijn verschillende soorten
  2. U gaat uit van relatief eenvoudige, vaak technische systemen, zoals klokken en thermostaten; deze systemen zijn gesloten
  3. U werkt met complexe, vaak levende (eco)systemen; deze systemen zijn open
  4. U maakt onderscheidt naar niveau's
  5. U ordent systemen in een hierachie
  6. U verdiept zich in de systeemtheorie
  7. U benadert uw eigen praktijk als systeemwereld