2.2.2 Communicatie

Communicatie is het uitwisselen van informatie en dat kan op diverse niveaus plaatsvinden, zoals bijv. op inhoudelijk- of betrekkingsniveau. Door verschillende niveaus van communicatie te combineren, kan men met het bericht zelf een gebruiksaanwijzing meesturen. Dit maakt het mogelijk nauwkeurig en toch efficiënt te communiceren.

Hoe doe ik dat?

  1. U hanteert het inhoudsniveau voor zakelijke uitingen
  2. U gebruikt het gevoelsniveau of de onderstroom om gevoelens en opvattingen over het gespreksonderwerp, bijvoorbeeld de urgentie of waardering, aan te geven 
  3. U communiceert op betrekkingsniveau om duidelijk te maken hoe men uw inhoudelijke boodschap dient op te vatten
  4. U gebruikt het relatieniveau om informatie over de onderlinge verhoudingen tussen u en de ander te verduidelijken, bijvoorbeeld of sprake is van een gelijkwaardige vriendschapsrelatie of van een bepaalde hiërarchische gezagsverhouding
  5. U communiceert op metaniveau als uw communicatie betrekking heeft op de onderlinge communicatie zelf. Dit is het geval als bijvoorbeeld ter sprake komt hoe u het gesprek verder zult vervolgen.

Meer weten? Zie ELO-Communicatie: Niveaus