6. Dynamiek

De regels van het vak (de methodologie of logica) vormen de fundamenten voor het maatschappelijke leven en lijken daarom onveranderlijk. Lijken, want af en toe is sprake van een wezenlijke verandering in wereldbeeld, zoals bijv. de huidige overgang van een modern naar een postmodern wereldbeeld. Dergelijke verschuivingen hebben grote gevolgen en leiden al snel tot verwarring. Die verwarring is deels het gevolg van het wennen aan totaal andere vooronderstellingen (assumpties) over de menselijke natuur, ethiek, esthetiek, ontologie, kennistheorie en maatschappij. Iedere kleine verandering op dit fundamentele niveau heeft immers grote gevolgen op uitvoerend niveau. Maar er is ook verwarring omdat beide wereldbeelden naast en door elkaar worden gebruikt. Vooral bij innovatie is het van belang de begrippenkaders goed te ordenen.
 
Hoe doe ik dat?
  1. U kent het verschil tussen modern en postmodern denken, maar ook andere wereldbeelden (Module A)
  2. U beseft dat we leven in een kennismaatschappij
  3. U beseft dat  innovatie creatieve destructie vereist  (Schumpeter) en dus rouwreacties en weerstand oproept.
 Meer weten? Zie Module C: Creativiteit