2.5.2.4 Organiseren

Het postmodernistische perspectief gaat er, mede op basis van chaos- en systeemtheorie, van uit dat er geen eenduidige zekerheid over de werkelijkheid bestaat. Er zijn altijd verschillende manieren zijn om tegen de werkelijkheid aan te kijken. Tevens gaat men er van uit dat die werkelijkheid wordt gevormd door een zich dagelijks aanpassende sociale constructie. Dit impliceert dat diversiteit  de voorkeur verdient boven uniformiteit en dat men veel oog heeft voor (organisatie) cultuur. 
 
Hoe doe ik dat?
  1. U bent pro-actief; 'Am Anfang war der Tad'
  2. U ziet een meervoud aan culturen binnen één organisatie
  3. U beschouwt cultuur als iets wat een organisatie is en niet iets wat een organisatie heeft. De organisatie ontstaat (emergeert) uit de interactie van de leden
  4. U karakteriseert organisatiecultuur in termen van ambiguïteit en complexiteit
  5. U ziet organisaties als complexe samenwerkingsverbanden van mensen en middelen die het vermogen bezitten zich intern te (re)organiseren zonder dat daarbij sprake is van externe organisatieprincipes (autopoiese)
  6. U onderkent een onvoorspelbare dynamiek waarin vanuit een eigen visie nieuwe ideeën, normen, waarden, gedragspatronen, ervaringen en gebeurtenissen worden gelanceerd die inspireren en die uitdagen om steeds weer opnieuw te leren, te creëren en op verschillende manieren naar problemen en hun oplossingen te kijken.