2.3.3 Drie werelden-theorie

In de drie wereldentheorie onderscheidt Popper drie kennisvelden (werelden) die elk een andere kennisniveau weergeven en daardoor ook een andere wetenschappelijke benadering vergen. Naast de drie werelden geeft dit model ook de emergente van kennis aan, waarop men in de complexitetistheorie voortbouwt.     

Hoe doe ik dat?

                                

Hoe doe ik dat?

  1. U volgt de denkrichting van het reductionisme
  2. U volgt de denkrichting van het holisme of emergentisme.

Meer weten? Zie Theorieen