2.3.1 Drie werelden

Gelaagdheid verwijst naar het fenomeen dat onderdelen van een systeem de neiging hebben om te gaan clusteren of agregeren. Op die manier ontstaan binnen systemen verschillende niveaus. Zo vormen inhoud- en betrekkingniveau ieder een andere laag in de communicatie (Watzlawick). In de vindkunde onderscheidt Popper drie kennisvelden (werelden), die elk een andere niveau weergeven en daardoor ook een andere wetenschappelijke benadering vergen.

Hoe doe ik dat?