2. Metacompetenties

Metacompetenties zijn clusters van deelcompetenties die tot uitdruking komen in het beheersen van specifieke, bij een bepaalde rol of setting behorende beroepstaken, -rollen en -werkvormen. MC zijn een soort mentale apps of mindcoins die afzonderlijk, maar vooral als geheel een methodisch kader bieden om inzicht te krijgen in de mindset van creatieve professionals. Dit geheel wordt samengevat onder de noemer: metacompetentiegedachte (MCG).    

Hoe doe ik dat?

  1. U verdiept zich in de materie aan de hand van een specifiek, lopend promotietraject (ELO-MCG)
  2. U neemt kennis van meer algemene ideeen rondom kennismanagement.