2.1.3 Open systemen

Open of levende (eco)systemen zijn relatief complex omdat ze niet alleen op de mens reageren, maar diezelfde mens ook beinvloeden. Voorbeelden zijn: