2.1.4 Niveau's

Professionals steken doorgaans in op het niveau van het object waarmee ze werken of dat ze dat ze bestuderen. 
 
Hoe doe ik dat? 
  1. U werkt als technisch-professional vooral met gesloten systemen
  2. U werkt als biologisch-georienteerde professional in de onderste lagen van open systemen als planten en dieren
  3. U werkt als gedrags- en geesteswetenschapper bij voorkeur op een zo hoog mogelijk niveau van complexiteit in open systemen.
  4. U beseft als pragmaticus (bijv. artsen, rechters, verpleegkundigen etc.) dat u altijd een keuze maakt. Objecten zijn vrijwel allemaal multi-classificeerbaar. Wie uitgaat van ‘de mens heeft een lichaam’ ziet iets anders als iemand die denkt ‘de mens is zijn lichaam’ (zie Gelaagdheid i.c. de Drie-Werelden-theorie)
  5. U maakt het referentiekader dat u hanteert expliciet zodat u begripsverwarring voorkomt.