2.3.1.2 Praktische systeemniveaus

Het begrip praktisch systeemniveau verwijst naar de complexiteit van het object waarmee men werkt en de wereld waarin men zich als professional begeeft. 
 
Hoe doe ik dat? 
  1. U werkt vooral met gesloten systemen. U bent een technisch-professional
  2. U werkt vooral in de onderste lagen van open systemen als planten en dieren. U bent een biologisch georienteerde technisch professional
  3. U werkt bij voorkeur op een hoog niveau van complexiteit in open systemen. U bent een gedrags- of geesteswetenschapper
  4. U werkt in een professionele praktijk waarin er altijd keuzes moeten worden gemaakt (artsen, rechters, verpleegkundigen etc.). U bent een pragmaticus.

Meer weten? zie Systeemtheorie