1.4 Esthetiek

Esthetiek is de leer van waarneming in termen van gevoelens in het algemeen en van schoonheid en kunst in het bijzonder. Het is van belang hiermee rekening te houden omdat de mens naast een fysiek en psychosociaal wezen, ook een symbolisch wezen is.

Hoe doe ik dat?

  1. U neemt kennis van de meest gebruikelijke zintuiglijke waarden, u denkt esthetisch
  2. U verdiept zich het fenomeen symbolische of beeldoproepende informatie (zie ELO-Communicatie: Symboliek).