2.4.5a Instituties

De gebruikelijke instituten (zoals kerken, politieke stromingen) die het gedachtegoed verzorgen; vandaag de dag is sprake van een achteruitgang in de westerse wereld van instituten, maar neemt in kleine groepen de hang naar institutionalisering toe (vergelijk met fundamentalisme)