2.5.2.3.3 Regels

Met minder regels werken draagt bij in het resultaatgericht werken en creeert draagvlak bij medewerkers. Menig organisatie is erg gewend om vanuit regels en vastgestelde procedures te werken.

Hoe doe ik dat?