2.1.1 Soorten

Binnen de systeemtheorie maakt men onderscheidt tussen open en gesloten systemen.

                                     

Hoe doe ik dat?

  1. U weet dat binnen gesloten systemen het systeem zelf controle uitvoert op afwijkingen en op basis van feedback eventueel corrigeert, bijv. een thermostaat en een verwarmingsketel. Er is geen sprake van wisselwerking
  2. U beseft dat open systemen informatie uit de omgeving transformeren tot output, bijv. in de vorm van goederen en diensten die hun weg naar de omgeving vinden. Er is sprake van omgevingsinput.