2.1.5.4 Stapelen?

Binnen de hiërarchie bevat elk hoger systeem componenten van een lager systeem. In de klassieke visie op systemen impliceert dit dat theorieën op lager niveau ook toepasbaar zijn op systemen van een hoger niveau. Dit is echter zeer de vraag en vraagt een gedifferentieerde benadering.
 
                               
 Hoe doe ik dat?
  1. U beseft dat organisaties bestaan uit ”menselijke” systemen en dat alle lagere niveaus zijn ingebed in ons menselijk systeem terwijl wij op onze beurt weer geïntegreerd zijn in hogere systemen, zoals de organisatie waarin we werken en maatschappij waarvan we deel uitmaken
  2. U weet dus ook dat organisaties complexer zijn dan wij zelf en dat wij deel uitmaken van een organisatie
  3. U beseft dat organisatietheorieën zich op een niveau bevinden dat onze complexiteit te boven gaat.
  4. U bent een organisatorisch gezien een participant die zich op een ander complexiteitsniveau bevindt als de organisatie.