1.1 Inleiding

Het onderzoek naar de creatieve mindset van professionals met behulp van de MCG komt tegemoet aan een groot aantal behoeften, zoals:

  1. Er is sprake van maatschappelijke frictie rondom innovatie en kennismanagement; er is behoefte aan argumentatie ten behoeve van een sociaal debat
  2. Growth mindset
  3. Legitimatie door diverse functionaliteiten
  4. Er is behoefte aan conceptuele verheldering
  5. Er is behoefte aan wetenschappelijke validering en onderbouwing
  6. Doelstellingen