2.1.2 Doel

Het doel is de ontwikkeling van een innovatief concept (model en methodiek) dat in de beroepspraktijk bruikbaar is om competenties van kenniswerkers in kaart te brengen in de vorm van een gedrags- en handelingsrepertoire en tevens geschikt is om de kerncompetentie van een organisatie te expliciteren. Het innovatief concept is een fractal, die opgeschaald kan worden van micro-niveau naar meso- en macroniveau. Het onderzoek geeft antwoord op een reeks vragen over het concept metacompetenties, zoals: waarom, wie, waar, wanneer en waartoe. Het is met name de waaromvraag die de legitimering betreft.