x.MC Praktijk

Metacompetenties zijn (ook) praktische werkvormen die men tot uitdrukking kan brengen in een specifieke setting of beroepspraktijk.

Hoe doe ik dat?

  1. U gebruikt specifieke, op communicatieve doelen gerichte werkvormen (ELO-Communicatie)
  2. U gebruikt specifieke, op organisatorische doelen gerichte werkvormen (ELO-Organisatie)
  3. U hanteert specifieke, op educatieve doelen gerichte werkvormen (ELO-Educatie)
  4. U hanteert specifieke, op professionaliteit gerichte werkvormen (ELO-Professionaliteit)
  5. U gebruikt specifieke, op reflectieve doelen gerichte werkvormen (ELO-Reflectie)
  6. U gebruikt specifieke, op samenwerkingsdoelen gerichte werkvormen (ELO-Samenwerking).