x Modulariteit

Het innovatief concept is vergelijkbaar met een Lego bouwstenenmodel. Het concept is driedimensionaal, bestaande uit inhoud, proces en vorm (Van de Wiel). De (meta)competenties betreffen de inhoud, de veranderingsmethodiek het proces en de uiteindelijke vorm bestaat uit het ontwerp van passende competentieprofielen, het expliciteren van de kerncompetentie van een organisatie en het ontwerp van een leerlandschap, dat fungeert als innovatieplatform in een specifieke context.

Door gebruik te maken van een gemeenschappelijk conceptueel kader, een uitgewerkte methodiek en een samenhangend geheel van kennisproducten en kennisdiensten ontstaat een gemeenschappelijk referentiekader ten behoeve van een specifieke groep professionals.

De meta-competentiebenadering biedt een nieuw gezichtspunt. Een duidelijk onderscheid wordt gemaakt tussen het gedragsrepertoire (competenties) en het handelingsrepertoire (meta-competenties). Vanuit een systeemtheoretisch perspectief zijn de gedragstypen de elementen van het systeem en vormen de meta-competenties de subsystemen.

Ter illustratie LEGO-concept en Personal Academies