2.1.3 Uitgangspunten

(Wetenschappelijke) legitimering: besturingsfilosofie 

 

 

 

 

 

 

De MCG is multidisciplinair en eclectisch. Hoewel gebruik makend van tal van theorieen, kan men binnen deze benadering een aantal hoofdstromingen onderscheiden, zoals:

  1. Pragmatisme en constructivisme   
  2. Wereldorientatie
  3. Complexiteit
  4. Mentale ontwikkeling wordt bezien vanuit een systeemtheoretisch perspectief en focust op psycho-educatie. Systeemtheorie maakt deel uit van de metatheorie van het constructivisme. 

    Dit is een andere manier van kijken, die het mogelijk maakt de mindset in kaart te brengen en te visualiseren. Een mindset bestaat uit het gedrags- en handelingsrepertoire en de besturingsfilosofie van een actor (systeem in focus). De systeemtheorie maakt het mogelijk dit model  op een technische, neutrale, niet-emotionele wijze in systeemtermen te  beschrijven. Als nadeel geldt dat de termen abstract zijn. Het systeemtheoretisch vocabulaire is niet voor iedereen direct toegankelijk en begrijpelijk. Het technische taalgebruik kan weerstand oproepen, leiden tot negatieve connotaties. 

  1. Met behulp van het  model van metacompetenties (CanMeds, Menselijk Activiteiten Systeem (Engeström) is het mogelijk om de mindset van een professional in kaart te brengen.

 

  alvast: Module A. Vindkunde. 2. Ordenen