2.1.6 Setting

Het veldonderzoek bij het Wenckebach instituut biedt een empirische basis voor het innovatief concept. Het veldonderzoek richt zich op de kwaliteitsverbetering van het professioneel handelen van de adviseurs/opleiders bij dit instituut op micro- en mesoniveau. De adviseurs/opleiders bieden medewerkers en teams van het UMC ondersteuning bij hun competentieontwikkeling in de vorm van van coaching, consultancy, training, leiderschapsprogramma’s, onderwijs en HRD-programma’s. Het beoogde resultaat bestaat uit het creëren van een leerlandschap (Manon Ruijters). Dit leerlandschap fungeert als innovatieplatform en maakt het mogelijk om talloze applicaties in de vorm van nieuwe kennisproducten en kennisdiensten te ontwikkelen.