x. Kapitalen

De volgende vormen van kapitaal worden onderscheiden:

 Deze metacompetenties corresponderen met de volgende CanMeds. De CanMeds bieden een classificatiesysteem, een taxonomie

                 CanMeds                                                           Meta-competenties

Maatschappelijk handelen

Innovatief kapitaal

Kennis en wetenschap

Intellectueel kapitaal

Organisatie

Operationeel professioneel kapitaal

Professionaliteit

Psychologisch kapitaal

Samenwerking

Sociaal kapitaal

Communicatie

Cultureel kapitaal

Medisch handelen als expert

Resultaat, Performances, Synergie, Resultaat in de vorm van kennisproducten en adviezen, prototype, ontwerp van een leerlandschap

Onderscheid wordt gemaakt tussen competenties, meta-competenties en de competentiefilosofie. Competenties bestaan uit ‘tacit knowledge’. Stilzwijgende kennis en kunde valt ten dele expliciet te maken. Metacompetenties worden onderscheiden van competenties. Competenties zijn gedragstypen. Gedrag valt te operationaliseren en is direct of indirect observeerbaar (‘overt behavior’). Een competentie  bestaat uit een duaal systeem, uit een combinatie van automatisch en bewust gedrag. Doorgaans worden ruim 40 competenties gebruikt om het gedragsrepertoire in kaart te brengen. Verandering van gedrag leidt tot aantoonbare en meetbare resultaten. Competenties maken het mogelijk om gedrag te beschrijven, te verklaren en te begrijpen.