2.1.3.3 Complexiteit

Routineprofessionals houden zich bezig met het oplossen van eenvoudige en gecompliceerde problemen. Kenniswerkers richten zich op het oplossen van complexe problemen. Dat laatste heeft grote gevolgen voor de manier waarop men met kennis omgaat (Snowdon). 

  1. U hanteert voor simpele problemen een eenduidige aanpak, bij voorkeur in de vorm van ‘best practices’; u pakt gecompliceerde problemen aan met ‘good practices’
  2. U beseft dat voor simpele en eenvoudige problemen wereldmodel I van Argyris geldt: de werkelijkheid is verklaarbaar, voorspelbaar en beheersbaar. U beseft ook dat bij complexe problemen talloze variabelen een rol spelen die bovendien op elkaar inwerken. Dat maakt de situatie deels onvoorspelbaar, dynamisch, veranderlijk, contingent
  3. U wijkt voor het oplossen van complexe problemen af van 'best of good practices', protocollen en richtlijnen en kiest voor inventiviteit en creativiteit
  4. U realiseert zich dat inventieve en creatieve oplossingen emergent ontstaan door nieuwe verbindingen te leggen
  5. U herkent chaos bijtijds want dan dreigt een situatie uit de hand te lopen en echt  onbeheersbaar te worden. Een actueel voorbeeld is het dreigende omvallen van systeembanken. Chaos biedt ook ruimte om buiten bestaande kaders te treden en de bestaande uitgangspunten en aannames drastisch te herzien.