2.1 Lopend onderzoek

Binnen het Wenckebach Instituut van het UMCG vindt momenteel onderzoek plaats naar de mentale ontwikkeling van creatieve professionals m.b.v. de metacompetentie-gedachte (MCG).

Daartoe komen hier aan de orde de volgende hoofdstukken: 

  1. Inleiding
  2. Uitgangspunten
  3. Werkhypothesen
  4. Methode
  5. Het model als keten
  6.  
  7. De setting 
  8. De onderzoeksgroep
  9. De praktijk: diverse casus