4.3 Metacompetenties

Metacompetenties zijn clusters van competenties of dimensies waarmee men de doorgaans impliciete kennis en kunde van professionals, zogenaamde tacit knowledge, kan ordenen. Metacompetenties zoals communiceren, reflecteren en organiseren, hebben altijd ergens betrekking op, ze gaan ergens over en worden pas zichtbaar in gedrag dat zich binnen een bepaalde context afspeelt. In die zin is sprake van een twee orde competentie, ze krijgen pas kleur door ze toe te passen binnen een bepaalde rol, functie of handeling

Hoe doe ik dat?

  1. U beseft dat er naast een technisch perspectief, hoe verloopt het proces van de betreffende metacompetentie, ook altijd een ethisch-normatief perspectief bestaat: doe ik de juiste dingen? (zie 1.2 Waardering)
  2. U weet dat het accent bij professionele opleidingen en discussies vaak primair op het technische aspect ligt, maar dat grootste problemen voortkomen uit het normatieve perspectief (zie 1.2.3. Plichtsoordelen)
  3. U verdiept zich in het bestaan van verschillende perspectieven, hier toegepast op innovatie, aan de hand van het multilevel design model van Joore (zie ELO-Denkhulp: A 2.6: Wereldorientaties).

Meer weten? Zie onderzoek in ELO-MCG