4.4 Kennismanagement

Kennismanagement is het gestructureerd en strategisch gebruik van begrippenkaders en vooronderstellingen (assumpties) over de menselijke natuur, ethiek, esthetiek, ontologie, kennistheorie en maatschappij. Iedere kleine verandering op dit fundamentele niveau heeft grote gevolgen op uitvoerend niveau. Naast behoefte aan innovatie is er momenteel sprake van een grote behoefte aan kennismanagement in termen van het ordenen van begrippenkaders op metaniveau. 
 
Hoe doe ik dat?
  1. U herkent de behoefte aan kennismagement uit de praktijk
  2. U beseft dat kennismanagement een specifiek proces is
  3. U beseft dat we leven in een kennismaatschappij
  4. U schept ruimte voor nieuwe ideeen en weet deze te valoriseren (placemaking) 
  5. U hanteert het begrip competentie op passende wijze
  6. U zorgt voor een kenniscreerende organisatie
  7. U zorgt voor voldoende kapitaal (innovatief, intellectueel etc.)
  8. U hanteert een passende methodiek (DART)

Meer weten? Zie module B. Werkvormen