2.2 Kennismanagement

Kennismanagement is het gestructureerd en strategisch gebruik van begrippenkaders en vooronderstellingen (assumpties) over hoe de wereld, en de mens daarin, werkt. Naast behoefte aan innovatie is er momenteel sprake van een grote behoefte aan kennismanagement in termen van het ordenen van begrippenkaders, weten waar men mee bezig is. 
 
Hoe doe ik dat?
  1. U herkent de behoefte aan innovatie
  2. U beseft dat het bij kennismanagement primair draait om management
  3. U beseft dat sprake is van een kenniseconomie
  4. U schept ruimte voor nieuwe ideeen en weet deze te valoriseren, u doet aan placemaking 
  5. U zorgt voor een kenniscreerende of lerende organisatie
  6. U zorgt voor voldoende middelen in de vorm van diverse kapitalen (innovatief, intellectueel etc.)
  7. U hanteert een bij innovatie passende werkwijze i.c. de DART-aanpak.