2.2.1 Innovatie

Innovatie is het strategisch aanpakken van vernieuwing.

Hoe doe ik dat?
  1. U bent, bij voorkeur uit eigen ervaring, bekend met praktijkvoorbeelden
  2. U beseft dat bij innovatie alles draait om beleving, in goed Nederlands: het draait om experience
  3. U beseft dat er in de kenniseconomie vaak sprake is van het upgraden van tot dan toe schaarse middelen: hyperinnovatie 
  4. U streeft naar duurzaamheid
  5. U werkt samen, u doet aan co-creatie met behulp van Design Thinking (zie ELO-Reflectie)
  6. U bent bekend met het onderscheid in verschillende typen innovatie, zoals product-, proces-, management- en institutionele innovatie
  7. U importeert actief kennis uit andere kennisdomeinen
  8. U beseft dat duurzame innovatie tot kenniscreatie kan leiden, mits een passende kennisinfrastructuur aanwezig is om nieuwe producten en diensten mogelijk te maken. Dit platform is een voorbeeld van zo'n kennisinfrastructuur.