2.2.1.3 Hyperinnovatie

Onder hyperinnovatie verstaat men het upgraden van schaarse  bronnen in een economie die vooral in het teken staat van ervaren overvloed. Iedereen kan steeds kiezen uit duizend (andere) dingen om te doen.  

Hoe doe ik dat?

  1. U beseft dat u zich in het domein begeeft van begrippen als vrije tijd, authenticiteit, informatie verzamelen en co-creatie
  2. U draagt zorg voor een goede informatievoorziening m.b.v. standaardisering, architectuur, open systemen, database federaties etc.
  3. U werkt aan service en informatieverwerking, inclusief workflow procedures
  4. U heeft oog voor presentatie van informatie, inclusief die binnen netwerken van clienten
  5. U draagt zorg voor monitoring, planning, capaciteitsmanagement, bij voorkeur met expert systemen, netwerken etc.
  6. U zorgt voor toegang tot informatie op diverse niveaus m.b.v. interactieve systemen, draagbare apparatuur etc.
  7. U werkt multimediaal en bent goed bekend in de virtuele realiteit
  8. U besteedt veel aandacht aan training, educatie etc.