2.2.1.2 Voorbeelden

Maatschappelijke veranderingen leiden tot een ander gebruik van kennis op de werkvloer. Hieronder staan een aantal voorbeelden van 'anders denken' ter illustratie:
  1. Toerisme; deze branche kenmerkte zich in het verleden door passiviteit. Touroperators regelden alles (verblijf, transport, vermaak) d.m.v. gestandaardiseerde producten. Men bood weinig differentiatie en concurreerde vooral op prijs. Innovatief toerisme gaat uit van een andere manier om meerwaarde te creeren, waarbij de klant zelf actief zijn meerwaarde creert m.b.v. ontdekkingsreizen, speurtochten etc. 
  2. Zorg; de thuiszorg was een verkokerde en gefragmenteerde branche waarin alleen nog in termne van structuren en regels werd gedacht. Thuiszorg stelde gebruiker en professional weer centraal en innoveerde op die manier de thuiszorg
  3. Onderwijs; klassiek onderwijs stond sterk in het kader van disciplinerring, o.a. als voorberiding op een geordend beroepsleven. Nu vandaag volstrekt onduidelijk is aan welke banen er straks in welke vorm behoefte zal zijn, staat nieuwsgierigheid en de wil tot (blijven) leren steeds meer centraal. Dat leidt tot een compleet andere inrichting van het onderwijs, bijv in de vorm van professionele netwerken die kennis delen
  4. Festivals; traditioneel kenmerkten festivals zich door een one size fits all-programmering. Innovatie houdt hier in dat men het product festival steeds verder differentieert naar de wensen van de verschillende doelgroepen. Men creëert waarde die verder gaat dan alleen het moment van bezoek door de omgeving aantrekkelijk en authentiek te maken.