2.2.2.1 Kenniscirculatie

Kenniscirculatie is het delen en vooral doorgeven van kennis waardoor kennis niet alleen beschikbaar komt, maar ook toeneemt.


Hoe doe ik dat?

  1. U streeft naar verbetering van kennisverwerving, gebruik van kennis en absorptie in productie en dienstverlening
  2. U bevordert de samenwerking tussen bedrijven, kennisinstellingen en andere spelers
  3. U zorgt voor duurzame inbedding in innovatie- of circulatiesystemen
  4. U heeft oog voor branding, de positionering van de organisatie als dynamisch kenniscentrum, bijv. d.m.v. story-telling. The message is (in dit geval) the medium!
  5. U draagt zorg voor duurzame, continue verbetering van de kennisinfrastructuur
  6. U beseft dat human resources vallen of staan met educatie. Dit leidt op individueel niveau tot kennisontwikkeling bij medewerkers en vergroting van hun employability, en op collectief niveau tot een lerende organisatie.