2.2.2 Management

Kennismanagement is primair een vorm van management en dient men dan ook methodisch aan te pakken.  

Hoe doe ik dat? 

  1. U ziet innovatie vooral als samenwerking tussen kennisinstellingen zodat kenniscirculatie ontstaat
  2. U start men een goede analyse van de economische, sociale en omgevingsfactoren en de achtergrond (heritage)
  3. U maakt optimaal gebruik van, en heeft respect voor specifieke assets 
  4. U werkt bij voorkeur bottom up, waarbij u tacit knowledge op lokaal niveau mobiliseert. Het resultaat is een uniek, authentiek product
  5. U ziet als belangrijkste functie het creëren van betekenis (meaning), niet het produceren van goederen of producten
  6. U beseft dat uw producten hand in hand gaan met duurzame innovatie (sustainable innovation)