2.2.3.1.1 Globalisering

Globalisering is ‘the linking together throughout the world by distance abolishing technologies of cultural, political and economic events (Gray, 1998). Giddens definieert globalisering als ‘the intensification of world-wide social relations which link distant localities in such an way local events are shaped by events occurring many miles away and vice versa (Giddens, 1994). Men spreekt ook wel van Glocalisatie, de verschuiving van lokale naar globale beeldvorming (images), van publieke naar private instituties en van homogene naar meer diverse gemeenschappen. Outsiders bepalen de ‘host functions’ en nieuwe technologieën creëren een nieuwe wereld. Verbonden zijn werkt als asset. Innovatie betreft lange termijn activiteiten en begint met kennis. Kennis wordt gebruikt voor het maken van producten, voor processen, voor services/dienstverlening en organisatievormen. Kennis zit ingebed in producten. Kenniswerk betekent brain drain en branding duurt jaren!