2.2.3.1 Postmodernisme

Het postmodernisme is de benaming van de huidige tijd, een cultuurstroming die zich onder andere kenmerkt door een loskoppeling van tijd, plaats en ruimte; men spreekt van het virtuele tijdperk. Hoewel prive en werk al jaren gescheiden waren, vielen tot voor kort werkruimte en -tijd doorgaans samen. Dankzij ICT kunnen mensen nu op alle tijden, op allerlei plaatsen en zonder een vaste plek communiceren. Sociale interacties vinden dan ook niet meer vanzelf plaats 'op het werk' en/of 'in werktijd'. Dit stelt andere eisen aan zaken als vertrouwen, authenticiteit etc. 
 
Hoe doe ik dat?
  1. U houdt rekening met globalisering, de mobiliteit van kapitaal, verspreiding van internationale ondernemingen en concentratie van industrie, banken en vrije-tijdsindustrie
  2. U zorgt voor ‘re-embedding’ d.w.z. u legt nieuwe verbindingen met de (locale) context waarin u werkt
  3. U communiceert via platforms, zoals WWW, the world wide web. Internet zorgt ervoor dat miljoenen mensen met elkaar zijn verbonden zonder centrale sturing van bovenaf 
  4. U communiceert m.b.v. symbolische tekens (tokens) en expert systemen
  5. U beseft dat geld een belangrijk (costly) symbool is
  6. U richt zich vooral op de ontwikkeling van innovatieve kennisproducten en kennisdiensten voor tot nu onbekende doelgroepen, zogenaamde 'lead users' of 'blue oceans'.