2.2.3 Kenniseconomie

De huidige maatschappij wordt gekenmerkt  door het accent op kennis als concurrende productiefactor. Het is dan ook zaak om strategisch gebruik te maken van kennis in economische zin.     

Hoe doe ik dat?
  1. U weet waarom kennis, en vooral innovatie van kennis, van doorslaggevend belang is, u bent bekend met het begrip postmodernisme
  2. U weet dat duurzame innovatie start met kennis en kennismanagement (Jorna)
  3. U maakt een onderschedit tussen kennis, data en informatie. Kennis is persoonlijk. Ca. 80 % van kennis bestaat uit ‘tacit knowledge’ (Polanyi)
  4. U beseft dat u veel meer weet dan u zich bewust kunt zijn omdat het werkgeheugen maar een beperkte selectie toelaat
  5. U bent op de hoogte van de mogelijkheid en het belang om impliciete kennis (deels) expliciet te maken m.b.v. woorden, beelden etc. (codificatie). Een handig hulpmiddel herbij het SECI-model van Nonaka.