5.4.3 Informatie

Informatie is zowel de grondstof voor als het eindproduct van kenniscreatie. Informatie moet dus in ruimte mate voorhanden zijn. Bovendien moet kennis worden gedeeld en dus voor alle betrokkene gemakkelijk toegankelijk en uitwisselbaar zijn.

Hoe doe ik dat?

  1. U zorgt voor goede informatievoorzieningen, zoals (digitale) bibliotheek, aansluiting op kenniscentra etc.
  2. U stimuleert kennisdeling en geeft vooral ruimte aan emergente processen en producten
  3. U faciliteert de opslag van nieuwe kennis, bij voorkeur op een multimediaal en -functioneel platform
  4. U verwijdert mogelijke blokkades om optimale distributie van nieuwe kennis mogelijk te maken, zoals onnodige regels, bureaucratie etc.