2.5 Competentie

Competentie is het zichtbare gedrag dat samenhangt met adequaat vervullen van beroepstaken. Metacompetenties bieden zicht op een onderliggend handelingsrepertoire waarmee men kennis en kunde op passende wijze, d.w.z. ethisch en strategisch verantwoord, kan inzetten.
 
Hoe doe ik dat?
  1. U maakt gebruik van metacompetenties als werkvorm (zie 2.1