2.2.6 Lerende organisatie

Een kenniscreëerende of lerende organisatie is in staat zich aan (snel) veranderende contexten aan te passen en zelfs te profiteren van variabiliteit en fouten. 
 
 
Hoe doe ik dat? (nog uitwerken; zie vooralsnog: 
  1. U vormt een adhocratie (Bennis)
  2. U gebruikt het SECI-model (Nonaka & Takeuchi)
  3. U maakt deel uit van een Community of practice (Wenger)
  4. U werkt binnen een (virtuele) netwerkorganisatie
  5. U werkt met complex adaptieve sytemen (zie Ackoff in Module A)
  6. U voldoet aan de voorwaarden voor anti-fragiliteit (zie Taleb)