5.6.1 Adhocratie

Een adhocratie is een organisatie die bestaat uit kleine, flexibele projectteams of -groepen die in hun werk vrijelijk de grenzen tussen diverse formele afdelingen kunnen overschrijden (Bennis).

Hoe doe ik dat?